ACTUEEL   -   nieuwsrubriek van Scholenproject Cambodja Rotterdam (stichting)


SSCR heeft in februari 2014 een nieuwe vormgeving in gebruik genomen.

Deze pagina wordt niet meer bijgewerkt.

Ga naar de nieuwe website www.sscr.nl ╗╗╗
Nieuwsbrief SSCR 2013

Een inspirerend jaar

30 december 2013
Een jaar met veel nieuwe projecten. In november 2012 hebben twee van de bestuursleden en een vrijwilliger van de SSCR een bezoek gebracht aan Cambodja. Dit bezoek heeft heel veel indruk gemaakt en heeft ons met eigen ogen laten zien welke mooie projecten we de afgelopen jaren hebben kunnen opleveren en hoe hard onze hulp nodig is in Cambodja. Dit heeft ons afgelopen jaar ge´nspireerd om er een succesvol jaar van te maken. In deze nieuwsbrief leest u kort wat we dit jaar allemaal hebben gedaan en we geven u een vooruitblik naar het nieuwe jaar. Bekijk de nieuwsbrief  hier >>>Examen in de open lucht, zittend op de grond, om toegelaten te worden tot de Don Bosco Technical School in Sihanoukville. (augustus 2013)


Medefinanciering door Wilde Ganzen voor 2014

22 december 2013
Wilde Ganzen heeft vier aanvragen tot medefinanciering goedgekeurd voor de volgende projecten:

1. Via de lokale NGO Spie-en (zusterorganisatie van Stichting De Brug):

1.1. Andoung Taong Primary School

Een school nieuwbouw van 6 klaslokalen, 2 WC’s, inrichting, waterfilter en speeltuin, in het dorp Andoung Taong, Brek Krabao commune , district Kang Meas, provincie Kompong Cham, Cambodja (Budget: € 28.348) Zie hier een fotobericht over de huidige situatie van de school.

1.2. Angkorsor Primary School

Het huidige houten schooltje in de commune Angkorsor, Mesang District in de Provincie Prey Veng staat op instorten en moet dringend vervangen worden. De Nederlandse Firma TBS (The-Best-Solution) uit Dongen will de levensdroom van haar operationele manager de heer Thin waarmaken om in zijn geboortedorp een nieuw school te bouwen (Budget: € 47.253) Lees hier de brief van de directeur/eigenaar van TBS.

2. Voor de locale partner Don Bosco Foundation of Cambodia:

2.1. Lesboeken

Het laten drukken van 12.600 lesboeken in het Khmer voor de Don Bosco Technische Scholen voor het beroepsonderwijs (Budget: € 22.573) en het sluitend maken van de omheining in het Don Bosco scholencomplex van Andaung Chenh, Battambang, Cambodja met 2 ingangspoorten en de nog ontbrekende muren aan de voor- en achterzijde (Budget: € 8.389) . Hier kunt u het verzoek tot financiering van Pater Visser vinden.

2.2. Renovatie van de nieuwe afdeling “Home Care”van de Don Bosco Hotel School

De Don Bosco Hotel School heeft een bestaand Guesthouse gekocht voor een nieuw te starten afdeling “Home Care”. Hier zullen jonge vrouwen een 2 jarige praktijkopleiding krijgen en tegelijkertijd op avondschool hun eerder afgebroken school opleiding tot 9. klas voltooien. (Budget: € 26.720). Lee meer over dit project hier.

Verder zal Wilde Ganzen eind januari 2014 over onze aanvraag voor medefinanciering van de volgende 2 projecten voor de Don Bosco Foundation of Cambodia besluiten:

3.1. Inrichting en verdere renovatie “Don Bosco Guesthouse”     

De Don Bosco Hotel School heeft een additionele begroting gemaakt voor nieuwe airconditioning,  keukeninrichting alsmede het verbeteren van de water- elektra- en rioolaansluiting (Budget: €19.263).

3.2. Drainage voor de Don Bosco Vithalayai School en 20 camera’s voor Don Bosco Kep                             

Voor de afdeling communicatie op de Don Bosco Technische School in Kep zijn 20 camera’s nodig om lessen in fotografie te kunnen geven. Verder is het wenselijk om ook de waterpomp in Kep te voorzien van zonnepanelen om steeds meer groene energie op te wekken en onafhankelijker te worden van het openbare elektriciteitsnet.  Op de Bosco Vithalayai School is een extra drainage nodig het in 2013 gebouwde WC gebouw. (Budget: € 10.627) Lees hier het verzoek van de directeur van de Don Bosco Technical School in Kep.

Uw donaties ontvangen wij gaarne op onze ING Bankrekening met rekening nummer IBAN: NL88INGB0004258870 en BIC: INGBNL2A onder vermelding van een van de referenties:  “Angkorsor”,  “Guesthouse” of  “Camera’s”

Toelichtingen op deze projecten vind u op Projecten in uitvoering  >>>>


Eindrapportages in 2013 gerealiseerde projecten

 

21 december 2013


Jaaroverzicht 2012

hoogtepunten

1 oktober 2013
Begin 2012 had de stichting zevenenzeventig sponsorouders welke eenhonderd en dertien kinderen ondersteunden via de lokale partnerorganisatie, het Don Bosco Children Fund (in het vervolg afgekort: DBCF). DBCF kon in het najaar de mijlpaal van zijn 20 jarig jubileum in Cambodja vieren en de ondersteuning van vierduizend driehonderd en drie kinderen melden. Dit feest werd gevierd door het organiseren van een extra opfriscursus voor alle leraren.

Verder ondersteunden zes sponsoren van de stichting aan het begin van het jaar zes studenten aan de Don Bosco Hotel School (DBHS) in Sihanoukville.

Gedurende het jaar hebben dertien jongeren hun opleiding voltooid, zijn gaan werken, gingen trouwen of zijn naar een ander district verhuisd waar geen support door Don Bosco word gegeven. Er is gedurende het jaar een nieuwe student aan de DBHS bij gekomen en vijf nieuwe studenten aan de Don Bosco Technical School (DBTS) in Phnom Penh en een nieuw kind via het DBCF. Verder hebben wij een nieuwe sponsorouder voor tien kinderen en een sponsor voor 5 studenten mogen verwelkomen; vier sponsoren hebben hun ondersteuning beŰindigd. Behoudens bij een sponsor was het bereiken van een hoge leeftijd en de economische crisis de reden van het stoppen van de ondersteuning. Aan het eind van 2012 ondersteunde de stichting eenhonderd en dertien jongeren (waarvan drieŰnzestig meisjes en vijftig jongens) door middel van eenentachtig financiŰle sponsorouders. Hiervan leren eenhonderd en twee kinderen op de lagere of middelbare school, zes studenten aan de DBHS en vijf studenten aan de DBTS. Het gemiddelde giftenbedrag bedroeg in 2012 per ondersteunde kind €185 (2011: € 175) en per student €300 (2011: € 300).

De stichting mocht gedurende het jaar tien nieuwe donateurs voor projecten verwelkomen en er hebben twee donateurs hun project ondersteuning beŰindigt. Wij hadden in 2012 drieŰndertig (2011: tweeŰndertig) actieve donateurs voor projecten met een gemiddeld donatiebedrag van €1.809 (2011: € 1.058).

Volledig jaarverslag ╗╗ | beoordelingsverklaring ╗╗


Twee vrijwilligers van SSCR bij Rotterdamse Topvrijwilligers 2013

Vlaggen aan de Boompjes, v.l.n.r. Rolf Renzow en Theo Ostermann

16 mei 2013
Beste donateurs en vrienden van Stichting Scholenproject Cambodja “Rotterdam” (SSCR),
Met gepaste trots zijn we verheugd u te kunnen berichten, dat uit een groep van meer dan 500 gegadigden onze voorzitter (Mr. Theodor Ostermann) en onze penningmeester (dhr. Rolf Renzow) van de Stichting Scholenproject Cambodja “Rotterdam” zijn gekozen tot twee van de 50 Rotterdamse Topvrijwilligers 2013!

Zij hebben een eigen vlag gewonnen met hun portret en naam in de Vlaggenparade aan de Boompjes, die zij zelf op 16 mei, onder leiding van wethouder Louwes, mochten hijsen.

Het bestuur draagt het hijsen van hun vlaggen op aan alle donateurs en vrienden van “SSCR”.

Met vriendelijke groeten namens “SSCR”

Rolf Renzow
penningmeester


Opening Don Bosco Center – Andaung Chenh – Battambang

25 maart 2013

Beste Rolf Renzow,
Op 20 maart j.l hadden we de plechtige opening van Don Bosco Center – Andaung Chenh – Battambang waar ook jullie zoveel voor hebben gedaan. Het is een mooie bijeenkomst van wel een 1000 personen ook mede georganiseerd door het department van Onderwijs in Battambang.

Ik stuur hiermee mijn speech en enkele foto's. Aan jullie en allen weldoeners rondom de stichting heel hartelijk dank. Zo veel arme kinderen krijgen nu hier goed onderwijs en wat ook belangrijk is goede voeding.

Hartelijke groeten en een Zalig en vreugevolle Pasen
Fr. John Visser


SSCR-team op bezoek in Cambodja

V.l.n.r. Gerard Klyne, Marie-Claire Erens, Rolf Renzow en pater Johan Visser van Don Bosco

10 januari 2013
In het najaar van 2012 heeft een SSCR-team bestaande uit Marie-Claire Erens (secretaris), Rolf Renzow (penningmeester) en Gerard Klyne (vrijwilliger) een bezoek gebracht aan Cambodja om de voortgaang van de projecten in ogenschouw te nemen.

Verslag (in Engels) en fotoalbum ╗╗╗╗


Nieuwsbrieven december 2012

28 december 2012

Beste donateur,
Hierbij ontvangt u onze jaarlijkse nieuwsbrief waarmee we u op de hoogte willen houden van de goede doelen die in het afgelopen jaar door de SSCR ondersteund zijn.

Vanaf volgend jaar willen we u graag tussentijds op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de SSCR. Wilt u deze informatie ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@sscr.nl.

Lees hier de nieuwsbrief van SSCR ╗╗╗╗

december 2012

Lees hier de nieuwsbrief van pater Visser (Don Bosco) ╗╗╗╗

U wordt verzocht om giften over te maken naar onze bankrekening: 42.58.870 t.n.v. Stichting Scholenproject Cambodja te Rotterdam.


Wilde Ganzen is toegetreden als mede-financier

1 november 2012
(Bestuur SSCR)
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de Nederlandse medefinancieringsorganisatie Wilde Ganzen in 2012/13 voor de eerste keer met SSCR een project zal financieren. Dit Particulier Initiatief zal tot stand worden gebracht in het Don Bosco scholencomplex in de stad Kep in Cambodja:
inrichten van een audiovisuele studio en de bouw van een school voor kunstopleiding.
Meer informatie vindt u onder het hoofd 'projecten' bij geplande projecten ╗╗╗╗


Elektriciteitsvoorzieningen Don Bosco secondary school Andaung Chenh

Door Tineke van de Beek, Don Bosco Battambang

September 2012
Een verslag heeft op zich laten wachten daar we druk bezig zijn voorbereidingen te treffen voor het nieuwe schooljaar; voor de basisschool maar ook voor het voortgezetonderwijs. Ook jullie project was onderdeel van deze voorbereiding. Het nieuwe schooljaar gaat 1 oktober aanstaande van start en wij zijn er klaar voor want dankzij jullie heeft onze secondary school nu elektra! Bekijk de fotoreportage ╗╗

Miss Chum Channy gaat vanaf 1 oktober het kantoor van de secondary school voltijds bemannen. Afgelopen schooljaar hielp de secretaresse van de basisschool, Miss Sarou, maar nu we elektra hebben gaan de computer-, huishoudkunde- en zang/danslessen beginnen en ook de leerlingen van klas 7 en 8 komen op 1 oktober. Channy kan dus fulltime aan de slag!

Leuk detail; Channy was voorheen in Don Bosco Kinderfonds Battambang, na klas 12 heeft zij de mogelijkheid gekregen, via een Nederlandse sponsor, haar studie te continueren aan de universiteit waar ze recent aan haar derde leerjaar is begonnen. Bovendien is ze nu fulltime Don Bosco medewerkster in Andaung Chenh en zijn we buitengewoon tevreden over haar prestatie, gezien haar achtergrond geen gemakkelijke opgave. Een absoluut succes verhaal!

Wij zijn dankbaar en blij met jullie belangstelling voor onze projecten en het in ons gestelde vertrouwen. Veel dank voor jullie hulp.
Hartelijke groeten namens alle medewerkers in Battambang, Cambodja.


Don Bosco Foundation Cambodja: de NOOD is GROOT!

Door pater Johan Visser

Juli 2012
De gruweldaden begaan door de Rode Khmer in Cambodja, in een langdurige oorlog, hebben afschrikwekkende gevolgen gehad voor de meeste Cambodjanen. Er zijn grote aantallen wezen, kansarme jeugd en straatkinderen... Maar er zijn ook veel gezondheidsproblemen als gevolg van trauma's, AIDS en extreme armoede. Don Bosco Foundation of Cambodia begon zijn missie in 1992 met hulp aan weeskinderen en kansarme jeugd. Het voorbeeld volgend van Heilige Don Bosco, bieden wij opvoeding, onderwijs en training om zodoende armoede te bestrijden.

Hier volgt het verhaal - met foto’s - over wat de Don Bosco Foundation in Cambodja in het recente verleden onder leiding van Pater Visser allemaal tot stand heeft gebracht. Lees verder ╗╗


Jaaroverzicht 2011

hoogtepunten

10 april 2012
Begin 2011 heeft de stichting 117 kinderen en 6 studenten via de lokale partnerorganisatie Don Bosco Children Fund (in het vervolg afgekort “DBCF”) door 83 “sponsorouders” ondersteund. Gedurende het jaar hebben 16 jongeren hun opleiding voltooid, zijn gaan werken of trouwen of zijn naar een ander district verhuisd waar geen support door Don Bosco word gegeven. Er zijn gedurende het jaar zes nieuwe studenten van de Don Bosco Hotel School in Sihanoukville en zes nieuwe kinderen bijgekomen. Verder is er geen nieuwe sponsorouder bijgekomen en hebben drie hun ondersteuning beŰindigd.

Aan het eind van 2011 ondersteunde de stichting 119 jongeren (waarvan 69 meisjes en 50 jongens) door middel van 80 financiŰle “sponsorouders”. Hiervan zijn 113 kinderen op de lagere of middelbare school en zes studenten van de Don Bosco Hotel School.

Het gemiddelde giftenbedrag per sponsor bedroeg in 2011 per ondersteunde jongere 175 (2010: 160) gedoneerd.

De stichting mocht in 2011 zes nieuwe donateurs voor projecten verwelkomen terwijl 1 donateurs in de toekomst geen projecten in Cambodja meer zal ondersteunen. Wij hadden in 2011 32 (2010: 39) actieve donateurs voor projecten met een gemiddeld donatiebedrag van 1.058 (2010: 497). De communicatie met DBCF, Pater Visser en de DB vrijwilligster Mw. Tineke van de Beek heeft geregeld via e-mail plaats gevonden alsmede twee persoonlijke ontmoetingen in Nederland.

De stichting heeft in 2011 in samenwerking met de Don Bosco Foundation of Cambodja en twee Duitse medefinanciers de nieuwbouw van een middelbare school met tien klaslokalen in het dorp Andaung Chenh in de provincie Battambang gerealiseerd. Deze nieuwe school is nog voor het begin van het nieuwe schooljaar 2011/12 gereed gekomen en biedt plaats aan meer dan vierhonderd kinderen die hier ’s ochtends en ’s middags les volgen. Zij kunnen nu dus van de lagere school welke wij in 2008/09 gerealiseerd hebben doorstromen naar vervolgonderwijs tot de 12. Klas. De bevriende Stichting Sawasdee Projecthulp Zuid-Oost AziŰ heeft in 2011 op deze locatie een nieuwe keuken, een eetzaal en een toiletgroep gerealiseerd en de dagelijks warme maaltijden voor de komende vijf jaar gegarandeerd.

Gedurende 2011 zijn de kosten voor eigen fondsenwerving onder 1% van de baten uit eigen fondsenwerving gebleven (0,6%). De fondsenwerving vond plaats via diverse internet websites, de jaarlijkse Nieuwsbrief aan ca. 150 donateurs en sponsoren en een gerichte briefcampagne naar kerken en vermogensfondsen.

Het CBF (Centraal Bureau voor Fondsenwerving) heeft het CBF Certificaat voor kleine goede doelen in 2011 weer verlengd. Voor 2011 voldeed de stichting ook weer aan alle nieuwe eisen om blijvend ook in 2012 als ANBI instelling te worden aangemerkt. Hierdoor zullen in beginsel alle donaties aan onze stichting voor de schenker fiscaal aftrekbaar blijven binnen de daarvoor gestelde normen en kan de stichting giften belastingvrij blijven ontvangen.

Volledig jaarverslag ╗╗


Nieuwsbrieven december 2011

25 december 2011

Beste donateur,
Hierbij ontvangt u onze jaarlijkse nieuwsbrief waarmee we u op de hoogte willen houden van de goede doelen die in het afgelopen jaar door de SSCR ondersteund zijn.

Vanaf volgend jaar willen we u graag tussentijds op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de SSCR. Wilt u deze informatie ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@sscr.nl.

Lees hier de nieuwsbrief van SSCR ╗╗

25 november 2011

Lees hier de nieuwsbrief van pater Visser (Don Bosco) ╗╗

U wordt verzocht om giften over te maken naar onze bankrekening: 425 88 70 t.n.v. Stichting Scholenproject Cambodja te Rotterdam.


Noodhulp bij overstromingen

21 november 2011
Lees hier de recente Don Bosco oktober Nieuwsbrief (in het Engels). Het enige onderwerp is de verwoestende overstroming welke vele door ons ondersteunde kinderen en hun families heeft getroffen vooral op het platte land maar zelfs in Phnom Penh. Vele rijstvelden en daarmee de oogst zijn verwoest en huizen staan onder water. Er is weinig voedsel voor de mensen die haast alle bezittingen hebben verloren.

Help a.u.b. deze zwaar getroffen mensen door een extra donatie over te maken op de SSCR rekening 425 88 70 ten name van Stichting Scholenproject Cambodja in Rotterdam, onder vermelding 'noodhulp overstromingen'


Secondary School Andaung Chenh voltooid

15 november 2011
Voor 2011 hebben wij een aanvraag tot medefinanciering van een tweede schoolgebouw voor Andaung Chenh ontvangen. De nieuwe school is een Secondary School, zodat de afgestudeerde kinderen van de Primary School in toekomst kunnen doorstromen tot de 12e klas. Naast de bouw heeft SSCR ook het schoolmeubilair gefinancierd.

Verder is op dit moment door Stichting Sawasdee uit Zeeland ook het voormalige oude houten schoolgebouwtje omgebouwd tot een nieuwe schoolkeuken. De oude WC is gerenoveerd en uitgebreid als toekomstig damestoilet. De lopende kosten voor de te verstrekken maaltijden worden door een donateur van Stichting Sawasdee voor de komende 5 jaar ter beschikking gesteld. Stichting Sawasdee stelde ook al het sanitair- en tegelwerk gratis ter beschikking en dit werd via bemiddeling van SSCR door de internationale expediteur Kuehne & Nagel N.V. te Rotterdam gratis vanuit Nederland naar Cambodja vervoerd. Dit nieuwe scholencomplex is zo een goed voorbeeld hoe stapsgewijs verschillende Stichtingen met hun donateurs en medefinanciers succesvol kunnen samenwerken. De bouwwerkzaamheden begonnen begin van 2011 en zijn eind oktober 2011 tijdig beŰindigd voor het begin van het nieuwe schooljaar 2011/2012.

Bouwco÷rdinator Tineke van Beek schreef ons eind september 2011 het volgende:

Dear benefactors,
The construction workers, some are siblings of our students, did an incredible job from beginning to end. Don Bosco Andaung Chenh secondary school looks magnificent! Please see attached file. The remainder: only little jobs and painting parts of in and outside walls and pillars with sand colour Spectro paint. Completion, October 2011. Thanks to Dutch benefactors, Stichting Scholenproject Cambodja Rotterdam, we can start to furnish classrooms with professional single desks and black boards.
Attached you find the completion report and accounting summary. We are very grateful for your generosity towards Cambodian youth. Your support is helping them to break out of poverty, illiteracy and ignorance and receive hope...
Best regards from all of us.
Sincerely yours,
Tineke


Pater Johan Visser koninklijk onderscheiden

26 augustus 2011
Vanuit Sihanoukville schrijft Pater Visser van de Don Bosco Foundation of Cambodia ons: "De koningin heeft mij de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau toegekend. Deze eervolle onderscheiding behoort alle weldoeners toe. Jullie meeeleven aangaande de Cambodjaanse jeugd bevordert de wederopbouw van dit eens welvarende land. Mijn dank gaat uit naar Hare Majesteit die ons werk, en jullie contributie, zeer op prijs stelt."

"Het schooljaar 2010-2011 is succesvol verlopen. Ik heb net drukke weken achter de rug in verband met de aanname van nieuwe leerlingen van de de technische school. Er kwamen 1000 kandidaten en er is slechts plaats voor 235. Tevens zet ik een nieuwe vakschool op in Kep, waar begin volgend schooljaar alvast 20 leerlingen aan de slag gaan", meldt hij verder.


Tien jaar geleden ..

Ervaringen van pater Johan Visser in Cambodja

23 maart 2011
Tien jaar geleden is in Battambang Don Bosco Andaung Chenh geopend, toetertijd een litarecy school voor oudere analfabete kinderen (vanaf 10 jaar). In oktober vorig jaar is met hulp van St. Scholenproject Cambodja Rotterdam en Impulsis, met veel plezier een nieuwe school van 10 klassen in gebruik genomen waar kinderen vanaf 6 jaar het reguliere scholingsprogramma volgen. Kinderen uit de armste klasse krijgen hier een basisopleiding (klas 1 t/m klas 6), voeding (ontbijt en lunch) en schoolmateriaal.

Komend schooljaar, oktober 2011, wordt een lagere middelbare school in gebruik genomen. Mogelijk gemaakt door vele sponsors, teveel om op te noemen. Meer ╗╗


Jaaroverzicht 2010

23 maart 2011
Begin 2010 heeft de stichting 132 kinderen en 5 studenten via de lokale partnerorganisatie Don Bosco Children Fund (in het vervolg afgekort “DBCF”) door 90 “sponsorouders” ondersteund. Gedurende het jaar hebben 19 jongeren hun opleiding voltooid, zijn gaan werken of zijn naar een ander district verhuisd. Er zijn gedurende het jaar een nieuwe studente van de Don Bosco Hotel School in Sihanoukville en vier kinderen bijgekomen. Verder is er een nieuwe sponsorouder bijgekomen en hebben acht hun ondersteuning beŰindigd. Aan het eind van 2010 ondersteunde de stichting 123 jongeren (waarvan 67 meisjes en 56 jongens) door middel van 83 financiŰle “sponsorouders”. Hiervan zijn 117 kinderen op de lagere of middelbare school, een studente van de Don Bosco Hotel School en vijf studenten van de Don Bosco Technische School. Het gemiddelde giftenbedrag per sponsor bedroeg in 2010: 234 (2009: 230) en per ondersteunde jongere werd gemiddeld 160 (2009: 154) gedoneerd. De stichting mocht in 2010 acht nieuwe donateurs voor projecten verwelkomen terwijl 3 donateurs hun donatiebetalingen hebben beŰindigd. Wij hadden in 2010: 39 (2009: 31) actieve donateurs voor projecten met een gemiddeld donatiebedrag van 497 (2009: 257). De communicatie met DBCF, Pater Visser en de DB vrijwilligster Mw. Tineke van Beek heeft geregeld via e-mail plaats gevonden.

De stichting heeft in 2010 in samenwerking met de Stichting De Brug uit Hardenberg en haar Cambodjaanse zusterorganisatie Spie-en en met medefinanciering van de NCDO de nieuwbouw van een basisschool met zes klaslokalen in het dorp Chenh Cheang (Cheung Kuon commune, Samrong district, provincie Takeo in Cambodja) gerealiseerd. De commune heeft de grond gratis ter beschikking gesteld en de kosten voor de bouwvakkers betaald (US$ 3.000) en het Ministerie van Onderwijs in Cambodja garandeert de betaling van de salaris betalingen van de leraren. Deze nieuwe school is nog voor het begin van het nieuwe schooljaar 2010/11 gereed gekomen en biedt plaats aan meer dan vierhonderd kinderen die hier ’s ochtends of ’s middags les volgen. Zij kunnen nu ook gedurende de zware regen in de natte periode april tot en met september zonder problemen hun schoolopleiding blijven volgen.

Verder heeft de stichting na de zware aardbeving op Ha´ti en op verzoek van de Don Bosco organisatie een oproep gedaan om te doneren t.b.v. de noodhulp en de wederopbouw van de technische school van Don Bosco op Ha´ti. De hiervoor bijeengebrachte donaties heeft de stichting verdubbeld en overgemaakt aan de Don Bosco organisatie.

Volledig jaarverslag ╗╗


Opening schoolgebouw in Chenh Cheang,

24 januari 2011
(brief van stichting De Brug) We zijn net terug van een werkbezoek aan onze projecten in Cambodja. Tijdens dit bezoek was er op 10 januari een officiŰle openingsceremonie van de school in Chenh Cheang, Cheung Kuon commune, Samrong district in de provincie Takeo.

Het was een feestelijke bijeenkomst met als belangrijkste spreker dhr. Puth Sorithy, vertegenwoordiger van de regering. Er was heel veel belangstelling van uit de omliggende dorpen. En ook de televisie was aanwezig. Via de zender TVK is er een reportage uitgezonden.

We hebben hiervan een YouTube filmpje gemaakt, dat u hier kunt zien ╗╗.

Bekijk het fotoblad. ╗╗

Ook in 2011 zullen we een school bouwen met 5 klaslokalen, ditmaal een school op palen, totale kosten plm. € 28.000. Hiervoor zoeken we nog een donateur. Mocht je belangstelling hebben, dan horen we dat natuurlijk graag. Helaas kunnen we geen beroep meer doen op NCDO voor verdubbeling.

We willen SSCR nogmaals hartelijk danken voor de donatie en de prettige manier van samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Beja Weitkamp, Directeur stichting De Brug


Marie-Claire Erens volgt Rolf Renzow op als secretaris

22 december 2010
Op de bestuursvergadering van 16 november 2011 is besloten om onze nieuwe vrijwilligster mevrouw Marie-Claire Erens met directe ingang tot bestuurslid te benoemen met de functie secretaris. Rolf Renzow blijft aan als penningmeester.
Zie volledige samenstelling van het bestuur ╗╗╗

Het postadres en de telefoonnummer van de stichting is veranderd in:
Gedempte Zalmhaven 223 ; 3011 BT Rotterdam en telefoon: 010-4147177

Even voorstellen: Marie-Claire Erens

Al lange tijd ben ik betrokken bij de Derde Wereld en word ik ge´nspireerd om betekenis te hebben voor de vele kansarmen daar. Als bestuurslid van een stichting heb ik ervaring met het organiseren van projecten in Sri Lanka, samen met lokale contactpersonen. Recent ben ik enkele maanden als vrijwilliger in Madagaskar geweest om Franse les aan kinderen te geven. In beide situaties heb ik schrijnende armoede gezien en gemerkt dat ik met een geringe geldelijke bijdrage de problemen van mensen kan verlichten.

Ik wil nu als secretaris aan de slag voor een stichting die ook concreet resultaat boekt en betrouwbaar is. Ik wil me graag inzetten voor het bouwen van scholen en voor de ondersteuning van arme schoolkinderen in Cambodja: kinderen moeten immers scholing krijgen opdat ze later in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Met eigen ogen heb ik in Cambodja gezien dat nog veel moet worden opgebouwd, waaronder het onderwijs. Bij SSCR voel ik me thuis omdat de stichting dit tot doel heeft en omdat de middelen volledig ten goede komen aan scholen en schoolgeld ter plaatse.


Nieuwsbrief december 2010

22 december 2010
Ook in 2010 hebben we met de SSCR weer veel kinderen kunnen helpen om naar school te gaan. Op dit moment worden 120 kinderen en 6 studenten door de SSCR gesponsord. Afgelopen jaar zijn sommige kinderen zonder sponsor gekomen, daarnaast zijn er kinderen die hun opleiding hebben afgemaakt, zijn gaan werken of trouwen. Deze kinderen hoeven dus niet meer ondersteund te worden. Hierdoor hebben we een aantal nieuwe kinderen de mogelijkheid kunnen bieden om naar school te gaan. “Alle kinderen gaan met veel plezier en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel naar school" vertelt onze contactpersoon Tineke van der Beek ons.

Lees hier de nieuwsbrief van SSCR ╗╗

Lees hier de nieuwsbrief van pater Visser (Don Bosco) ╗╗


School in Chenh Cheang, provincie Takeo

25 november 2010
Hier is de rapportage over ons project 2010: de nieuwbouw van een school met 6 klaslokalen in Cheng Cheang door Spie-en (zusterorganisatie van De Brug uit Nederland) en met medefinanciering van het NCDO. Zoals u kunt lezen heeft de EO dit project ook inmiddels bezocht en zal de nieuwe school ook te zien zijn in de EO uitzendingen vanaf eind november 2010. Nadere details hierover zijn te lezen in bijgaande rapportage.


School in Andaung Chenh, alle klassen zitten vol!

30 augustus 2010.
Onze leerkrachten zijn sinds juni druk bezig met het werven van nieuwe leerlingen en dat was een overweldigend succes. We hebben de leerkrachten echt een stopsein moeten geven! Doelgroep: weeskinderen, eenoudergezinnen, steenfabriek- en landarbeiders, drop-outs en kansarme jeugd. Ondertussen waren Sarika, Sopheak en ik druk met interviewsessies op school. Alles verliep uitermate bevredigend, zodoende gaan we op 4 oktober in Andaung Chenh van start met in totaal 374 studenten, waarvan 158 meisjes en 216 jongens (Literacy School; 10 klassen). Dit betekent dat we aankomend schooljaar maar liefst 249 nieuwe leerlingen hebben; 110 meiden + 139 jongens. Maar gelukkig zal ook een groot aantal van onze oud leerlingen hun studie continueren; 48 meisjes + 77 jongens, zij zullen naar een hogere klas doorstromen. Alle klassen zitten vol!
Tineke, Don Bosco


Noodhulp aan school van Don Bosco Ha´ti

4 augustus 2010.
Donation confirmation Zie bericht van 12 februari 2010 op deze pagina

Dear Mr. Renzow,
We found your donation that you sent in February. According to our accounting records, it states that we received $6,985.00 ($15.00 was probably taken off by the bank as a transfer fee). We will be sending a formal confirmation letter via mail today. In our records, it was under “Stichting Scholen Project” and we could not figure out where these funds came from. I’m glad we cleared this up and thank you for contributing to the Haiti relief and reconstruction effort.
Fr. Mark is currently in Haiti and we should be getting more information about the current progress that’s being made. Further information about ENAM and other Salesian schools in Haiti, as well as reconstruction progress can found in the Haiti relief and reconstruction platform. Please take a look at it as we are constantly uploading it with more information as it comes out.

http://salesianmissions.communityos.org/cms/

Regards,
Edson Timana
Haiti Relief and Reconstruction Effort, SALESIAN MISSIONS


Jaaroverzicht 2009

25 mei 2010

Volledig jaarverslag als pdf-document ╗╗

Beknopt overzicht

Begin 2009 heeft de stichting 137 kinderen en 5 studenten via de lokale partnerorganisatie Don Bosco Children Fund door 99 “sponsorouders” ondersteund. Gedurende het jaar hebben 15 jongeren hun opleiding voltooid, zijn gaan werken of zijn naar een ander district verhuisd. Er zijn gedurende het jaar 5 nieuwe studenten bijgekomen. Verder is er een nieuwe sponsorouder bijgekomen en hebben 10 hun ondersteuning beŰindigd. Aan het eind van 2008 had de stichting voor alle 132 ondersteunde jongeren 90 financiŰle “sponsorouders” en beschikt daarnaast over een groep van circa 100 vaste donateurs.

De stichting heeft in 2009 in samenwerking met de Don Bosco Foundation of Cambodja de nieuwbouw van een basisschool met tien klaslokalen in Andaung Cheng, Battambang gerealiseerd. Deze nieuwe school zal eind januari 2010 gereed zijn en dan plaats bieden aan zeshonderd kinderen. Om dit project mogelijk te maken werd voor de tweede keer een medefinancierings overeenkomst gesloten met Impulsis, een samenwerkingsverband van ICCO, Kerk in Actie en Stichting Edukans.

De uitvoering van dit project werd in eerste instantie bemoeilijkt doordat het bouwterrein eerst mijnenvrij gemaakt moest worden en de hiermee belaste organisatie CMAC hun komst meerdere keren moest uitstellen. In totaal zijn er 8 explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt.

Helaas heeft de recente economische crisis ook in Cambodja hard toegeslagen en zijn als resultaat ervan de kosten voor bouwmateriaal en loonkosten dramatisch gestegen. De hierdoor opgetreden kostenstijging is uiteindelijk gefinancierd door een gedeelte uit de bestemmingsreserve vrij te laten vallen waaronder een hiervoor bedoelde donatie naar aanleiding van de vijfenzeventigste verjaardag van Pater Visser en de verdubbeling ervan door een derde medefinancierings contract met Impulsis.

Grafiek van de jaarlijkse bestedingen aan de doelstelling van de SSCR in € (000).
Rood: effectief. Groen: gepland 2010.

Dankzij sponsoring van bedrijven en particulieren werkt SSCR met bijzonder lage kosten en zijn de kosten voor fondsenwerving minder dan 1%. Van 1996 t/m 2009 is voor € 1.408.400 aan ontwikkelingswerk besteed.

Verwachtingen voor 2010

Op het gebied van de financiŰle ondersteuning van jongeren en hun families hopen wij de huidige groep van sponsorouders en door hen te ondersteunende kinderen te kunnen continueren. Sponsoren betalen in principe voor de kinderen in het basisonderwijs € 165 en voor studenten van de technische school € 300 per jaar.

Het bestuur van de stichting heeft besloten om in 2010 in Cambodja met Stichting De Brug en haar Cambodjaanse zusterorganisatie Spie-en de bouw van een nieuwe school te realiseren. Ook zullen wij blijvend samenwerken met de Don Bosco Foundation of Cambodia en het Don Bosco Children Fund. De ingezamelde fondsen voor het nieuwbouwproject van 2010 zullen ter verdubbeling worden aangeboden bij de medefinancier NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling). Dit project betreft de nieuwbouw van 6 klaslokalen op het huidige terrein van de Chenhcheang Primary School in het dorp Thkauv in de commune Cheung Kuon, in het Samrong district in de provincie Takeo. Het project heeft een budget van € 29.037 (US$ 39.200). Wij hopen dat deze nieuwbouw eind september nog voor het schooljaar 2010/11 gereed zal zijn.

In de tweede helft van 2010 zal ook besloten worden of onze stichting op de ingeslagen weg voort zal gaan of dat wij zullen overwegen om de krachten te bundelen en met een bevriende stichting samen te gaan. Deze discussie wordt voornamelijk ingegeven door het feit dat het ons in Rotterdam maar niet wil lukken om echt actieve vrijwilligers/sters voor onze doelen te interesseren. Hierdoor dreigt de werkdruk voor het huidige bestuur te groot te worden en wordt naar alternatieven gezocht.


Nieuwbouw Andaung Chenh in gebruik genomen maart 2010

25 mei 2010.
Plaquette en hekwerk, bibliotheek, lerarenkamer Door alle drukke werkzaamheden heeft het even geduurd…. Maar uiteindelijk hangt de plaquette (zie bijlage); een mooi monument ter herinnering aan onze dierbare sponsors in Nederland en de vreugdevolle samenwerking.

Bekijk de foto's Plaquette ╗╗ | Hekwerk ╗╗ | Bibliotheek en lerarenkamer ╗╗

Werkzaamheden ten behoeve van de omheining aan de voorzijde van de school verlopen voorspoedig. Het metselwerk is vrijwel gereed, spoedig zal het ijzeren hekwerk geplaatst worden. De werklieden zetter er vaart achter, de regenperiode kan immers gauw aanvangen… Iedereen kijkt er naar uit; het is kurkdroog en momenteel al ruim een week 42 graden! Verfrissende buien zijn meer dan welkom.

Dankzij jullie ondergaat de ingang van de school een schoonheidsbehandeling en dat was de hoogste tijd… Het aanzicht is reeds 100 % verbeterd! Veel dank hiervoor. Zodra we de rekening hebben voldaan ($ 1,483.33 overschot), laat ik het weten. Dan kan het project officieel afgesloten worden.

Hartelijke groeten van pater Visser en al mijn Cambodjaanse collega’s in Andaung Chenh,
Tineke

4 mei 2010.
Hier nog meer foto’s van onze nieuwe school in Andaung Chenh. Nog wel met oude schoolmeubelen maar de school is er eindelijk en ziet er prachtig uit!
Met een beeld van de huidige keuken bij de school waar dagelijks warme maaltijden worden verstrekt aan de 210 leerlingen; op dit moment werkt Stichting Sawasdee aan een nieuwbouwproject voor een grotere en moderne keuken.
En een foto van mevrouw en dhr Loontjens bij de eetzaal van onze school in Andaung Cheng; hun stichting Sawasdee zal binnenkort hier de vernieuwing van de keuken voor hun rekening nemen.

Bekijk de foto's. ╗╗

11 april 2010.
De verhuizing van het oude gebouw naar het nieuwe is een feit. Klassen zijn provisorisch ingericht. We hebben tijdelijk oud materiaal, meubilair, schoolborden e.a., bij elkaar gescharreld. Zie fotoreportage. We zijn reeds bezig met de aanvraag voor een vervolgproject. We zijn heel blij dat jullie wederom een helpende hand toesteken.

De opening zal nog wel even op zich laten wachten daar we alles graag in orde en compleet hebben alvorens de officiŰle opening gevierd kan worden. We houden jullie natuurlijk op de hoogte.

Heel veel dank voor jullie hulp, we hebben een fantastische school! Hartelijke groeten van pater Visser, medewerkers en leerlingen van Don Bosco Andaung Chenh.
Tineke

Bekijk de nieuwste foto's van de leerlingen in de pas voltooide klaslokalen van de school in Andaung Chenh. ╗╗


Nieuwbouw Andaung Chenh voltooid februari 2010

23 februari 2010.
Beste vrienden, geliefde weldoeners, Er staat een prachtige nieuwe school in Battambang; Basisschool Don Bosco Andaung Chenh. Zonder jullie hulp en enthousiasme was dit echter niet mogelijk geweest! Wij zijn jullie dankbaar, diep dankbaar voor alle hulp.

Leraren en kinderen lopen te glunderen; eind februari wordt de school officieel opgeleverd en kunnen we eindelijk verhuizen. Het wordt improviseren daar we nog niet beschikken over voldoende schoolmeubilair, schoolborden, kasten, et cetera. We scharrelen momenteel (oud) materiaal bijeen, onder andere geleend van onze zusterschool Salabalath, zodat we in ieder geval zes klassen provisorisch kunnen inrichten. Maar dat zal de pret niet drukken!

Er is nog volop werk aan de winkel; er wordt gewerkt aan een plaqette die een mooi monument zal worden ter herinnering aan onze sponsors in Nederland. De bibliotheek en lerarenkamer moeten ingericht worden. Computer-leslokaal? Tuin rond de nieuwe school moet aangepakt worden. En er volgt natuurlijk een plechtige opening volgens Cambodjaans gebruik… Alle medewerkers zijn enthousiast en zitten vol ideeŰn.

Wij gaan aan de slag!

Bij dezen willen we nogmaals onze waardering uiten voor jullie onvoorwaardelijke steun. Dankzij jullie hebben wij een nieuwe school, veel dank hiervoor.

Namens pater Visser, alle collega’s en ondergetekende,
vriendelijke groeten en hoogachting,
Tineke

Bijlage: fotoreportage nieuwbouw januari – februari 2010 ╗╗


Noodhulp voor school Don Bosco in Ha´ti

12 februari 2010.
Het bestuur van SSCR heeft besloten om voor deze uitzonderlijke noodsituatie uit de persoonlijke donaties van bestuursleden van SSCR een bedrag van 5.000 Euro beschikbaar te stellen voor de wederopbouw van de technische school van de Salesianen van Don Bosco op Ha´ti.

26 januari 2010.
Ofschoon Ha´ti niet ons werkterrein is wil SSCR toch graag het volgende alternatief aanbieden voor mensen die iets willen doneren voor noodhulp aan Ha´ti naar aanleiding van de zware aardbeving.
Stichting Scholenproject Cambodja te Rotterdam (SSCR) heeft van Fr Albeiro Robas, hoofd IT manager van de Don Bosco Foundation of Cambodia het volgende dringende verzoek gekregen:

"Inside the big national tragedy of Haiti, the poorest nation in the Western Hemisphere, it is already stated that about 500 students with their teachers perished inside the National School of Arts, one of our Salesian technical schools in Port-au-Prince. The Salesian Procure of New Rochelle (Salesian Missions), is coordinating efforts to support the country. Now we need a lot to rebuild the lost in favor of children and youth. For more information please click to the following website: http://www.ireport.com/people/SalesianMiss”."

Nederlandse vertaling (met toevoegingen tussen haakjes):
"Met de grote nationale tragedie (van de aardbeving) in Ha´ti, het armste land in de westelijke halfrond, is inmiddels bekend geworden dat ongeveer 500 studenten en leraren overleden zijn onder (het ingestorte gebouw van) de National School of Arts, een van de technische scholen van de Salesianen (van Don Bosco) in Port-au-Prince. De Salesianse Missie van New Rochelle,( New York, USA) co÷rdineert nu alle projecten (rond om de hulpverlening) aan Ha´ti (binnen de Don Bosco organisatie). Wij hebben veel (geld) nodig om het verwoeste weer op te bouwen voor de kinderen en jeugd (in Ha´ti). Voor meer informatie ga a.u.b. naar de volgende website: http://www.ireport.com/people/SalesianMiss”

Het bestuur van SSCR heeft inmiddels besloten om voor deze uitzonderlijke noodsituatie uit de aanwezige reserve van SSCR een bedrag van 5.000 Euro beschikbaar te stellen voor de wederopbouw van de technische school van de Salesianen van Don Bosco op Ha´ti.

Daarnaast verzoeken wij onze donateurs om in overweging te willen nemen eigen donaties ten gunste van dit project op Ha´ti te storten op de (giro)rekening 4258870 van Stichting Scholenproject Cambodja te Rotterdam onder vermelding van “Noodhulp Ha´ti”.

SSCR zal deze bedragen verzamelen en overmaken aan de Salesianse Missie in Rochelle, NY als co÷rdinerende organisatie binnen Don Bosco.

Wij hopen u met deze extra informatie rondom de aardbeving op Ha´ti een alternatieve mogelijkheid tot hulp aangeboden te hebben en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.


Plan voor 2010

11 januari 2010.
In 2010 zal SSCR proberen samen met het NCDO als medefinancier de financiering van een nieuw schoolgebouw met 6 klassen voor de Chenh Cheang primary school in het dorp Thkauv village te realiseren. Dit dorp ligt in de commune Cheung Kuon en in het district Samrong in de provincie Takeo in Cambodja. Het verzoek tot financiering van de bouw van deze school heeft SSCR ontvangen via de Nederlandse Stichting De Brug. Samen met haar Cambodjaanse zusterorganisatie Spie-en heeft SSCR in het verleden al met succes meerdere scholen in Cambodja gerepareerd en nieuw gebouwd.

Meer ╗╗


SSCR nieuwsbrief december 2009

Sponsoring kinderen

9 december 2009.
Ook in 2009 hebben we met de SSCR weer veel kinderen kunnen helpen om naar school te gaan. Op dit moment worden 127 kinderen en 5 studenten door de SSCR gesponsord door totaal 94 sponsors. Afgelopen jaar zijn sommige kinderen zonder sponsor gekomen, daarnaast zijn er kinderen die hun opleiding hebben afgemaakt, zijn gaan werken of trouwen. Deze kinderen hoeven dus niet meer ondersteund te worden. Wij hebben op dit moment ervoor gekozen om de kinderen zonder sponsor opnieuw te koppelen aan bestaande sponsoren waarvan het kind geen ondersteuning meer nodig heeft. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat alle kinderen hun begonnen schoolopleiding kunnen afmaken. 

Meer ╗╗


Nieuwbouw Andaung Chenh december 2009

9 december 2009.
Beste weldoeners, De nieuwe school zal in januari 2010 gereed zijn; wij kijken er naar uit! Aan bijgesloten fotoreportage valt eigenlijk weinig toe te voegen. De school wordt fantastisch, werkelijk een plaatje!

Leuk nieuws, we hebben bezoek; een jeugdgroep, 11 stoere meiden en 2 schatjes van jongens, van YMCA Singapore. Voor hun is dit een speciale 10-daagse trip met als thema “BACK TO BACK”, werk en leerervaring. Ze helpen meebouwen aan een volley- en basketbalveld, maken een prachtige muurschildering in onze nieuwe bibliotheek en geven Engelse les. Deze jongelui (16 – 17 jaar) werken hard; stenen, zand en cement sjouwen, een andere groep is druk met kwasten en kleuren in de weer en er wordt aan onze studenten al spelenderwijs een woordje Engels bijgebracht. Voorbereidingen zijn al maanden eerder in Singapore begonnen; fondsenwerving. Onder andere door verkoop van koekjes/cake in school… Opbrengst voor Don Bosco Andaung Chenh $ 4,000! Dit bedrag zal gebruikt worden voor de financiering van het volleybal/basketbal veld.

Zelf piep ik er even tussenuit… Maar na terugkomst in Battambang (half/eind januari 2010) pak ik de draad weer op, hopende jullie dan het eindresultaat te kunnen toesturen.

Bijlage: fotoreportage nieuwbouw, bezoek van YMCA Singapore ╗╗

Gezellige kerstperiode toegewenst.

The spirit of Christmas is in the Peace, Joy and Hope that it brings…
May it touch your heart and remain in your part of the world today and always!

Beste wensen van pater Visser en alle Don Bosco medewerkers.
Tineke


Kerstbrief van pater Johan Visser uit Sihanoukville

Sihanoukville 1 december 2009.

Beste familieleden, vrienden en sponsors,
Vreugdevol schrijf ik jullie vanuit Sihanoukville; het beste van alles toegewenst voor het aankomend jaar, 2010. We laten een moeilijk jaar voor wat het is en beginnen het tweede decennium van de eeuw vol goede hoop en verwachtingen.

Afgelopen jaar hebben we te kampen gehad met financieel tekort vooral ten aanzien van het dagelijks levensonderhoud, zoals eten en drinken, medische zorg, elektriciteit en watervoorziening, uitbetaling van salarissen, werkplaats benodigdheden en anderen, voor de Don Bosco Technische School. In deze moeilijke tijden leert men wederom te vertrouwen op goddelijke voorzienigheid; als het erop aan komt, het helpen van mensen in nood en hulpbetoon van onze geliefde weldoeners.

In augustus 2009 hebben ruim 1.000 jongeren zich aangemeld voor onze technische studies, in de wetenschap dat zij met een deugdelijke vaktraining uit de neergaande spiraal van armoede kunnen komen.

Meer ╗╗


Nieuwbouw Andaung Chenh september-oktober

26 oktober 2009.
Beste vrienden in Nederland, de vakantie zit erop; maandag 12 oktober zijn we weer uitgerust en fris van start gegaan. Er zijn momenteel zes klassen met gemiddeld 35 leerlingen per klas wat totaal neerkomt op een kleine 210 happy kids! Tijdelijk huizen we nog in de oude klaslokalen en de groepering is enigszins aangepast; een ochtend- en een middag groep daar we slechts drie oude klaslokalen tot beschikking hebben en de nieuwe school nog niet in gebruik genomen kan worden. Eind dit jaar hopen we te kunnen verhuizen...? We houden jullie op de hoogte.

Bijlage fotoreportages: nieuwbouw en opening schooljaar 2009 - 2010. ╗╗

Nogmaals heel, HEEL VEEL dank voor jullie hulp. Wij zijn jullie uitermate dankbaar. Vriendelijke groeten van pater Visser en alle medewerkers in Battambang.
Tineke


Nieuwbouw Andaung Chenh augustus

10 september 2009.
Beste weldoeners in Nederland, het gaat er binnenkort van komen; een heus stenen schoolgebouw! Wij zijn in de zevende hemel... Enorm veel dank voor jullie hulp. De bouwwerkzaamheden vlotten.

Bekijk de foto's van augustus

Het is stil in school, het rumoer is 99% minder; onze 100 kids hebben reeds vakantie. Medewerkers hebben vakantie van 14 september – 4 oktober. Momenteel zijn we nog druk doende met voorbereidingen voor aankomend schooljaar. Er moet veel geregeld worden; registratie van nieuwe leerlingen (140), evaluatie, herzien van taakomschrijving medewerkers, opstellen van reglementen en lesroosters, inkoop schoolmateriaal (ten goede van studenten) en andere. Maandag 12 oktober gaan de deuren weer open en onze studenten kijken er nu al naar uit, ze komen ons bijna dagelijks bezoeken. Thuis moeten ze een handje meehelpen en worden ze aan het werk gezet; in de huishouding, steenfabriek, op het land, de afvalberg... Dit alles om het daginkomen enigszins te verhogen. Voor onze meeste families is het gewoonweg een kwestie van overleven. Op Don Bosco school krijgen ze aandacht, wordt er gelachen en volop plezier gemaakt, spelen ze in de speeltuin... Dus zelfs in de vakantie komen ze graag naar school!

Uiteraard houden we jullie na de vakantie weer op de hoogte van de vordering.
Hartelijke groeten van pater Visser en alle Don Bosco medewerkers in Battambang.
Tineke


SSCR project onderscheiden door regering van cambodja

klik voor vergroting en vertaling

26 augustus 2009.
SSCR heeft van de regering in Cambodja voor de tweede keer een certificaat van dank ontvangen voor onze bijdrage in de afgelopen jaren voor de verbetering in de situaties van scholen in het land. Dit certificaat is ondertekend door premier Hun Sen en wordt vergezeld van een medaille.


Nieuwbouw Andaung Chenh

7 augustus 2009.
Beste vrienden in Nederland, De bouwvakkers doen hun uiterste best; werkzaamheden gaan rap vooruit! De fotoreportage spreekt voor zich.

Bekijk de foto's van juli

Het schoolseizoen (2008 – 2009) zit er bijna op; 14 augustus hebben we een groot eindejaarsfeest. Vanaf 17 augustus hebben studenten vakantie, medewerkers trekken de kar nog een maandje langer. Iedereen is reeds druk doende met voorbereidingen voor aankomend schooljaar (start begin oktober 2009). Er moet nog veel geregeld worden! Maar studenten en leerkrachten zijn in hun nopjes; ze hebben reeds een klas en plekje in de nieuw school uitgezocht.
Wij zijn heel dankbaar voor jullie hulp. Dankzij jullie krijgen we spoedig een degelijk betonstenen schoolgebouw; Don Bosco Center Andaung Chenh.
Hartelijke groeten uit Sihanoukville (pater Visser) en Battambang!
Tineke

Juni 2009 Bekijk de foto's van juni

Mei 2009

Bekijk de foto's van mei

11 juni 2009.
De meeste metselaars (14; 4 vrouwen, 10 mannen) zijn vaklieden uit Phnom Penh die echter al jaren voor Rithy werken. Vaak komt het gehele gezin over, sommige dames helpen mee in de bouw, zijn kokkin of hebben de zorg voor de kinderen. Het is hier in ieder geval een gezellige drukte! Normaal gesproken werken ze keihard, 7 dagen per week, maar afgelopen zondag had iedereen voor de afwisseling een dagje vrijaf.

Maar er zijn ook 6 metselaars uit Andaung Chenh dorp, zij komen dagelijks om 6.30 uur en gaan rond 17.30 uur huiswaarts. Met specie stenen aan elkaar voegen is vakwerk en deze bouwvakkers weten van wanten! De bouw gaat hard vooruit.

De regentijd is inmiddels van start maar gek genoeg is dat juist gunstig voor de bouw; cement hard te snel in hitte met als gevolg dat het constant nat gemaakt moet worden. Bovendien is er grote kans op barsten. Regen maakt het bouwwerk sterk en gelukkig laten de Weergoden elke dag van zich horen...

Donderdag 28 mei heeft de tweede betaling plaatsgevonden ($ 17,741.78). Van de heer Rithy krijgen wij keurig een factuur, betalingstermijn laat hij aan ons over. De samenwerking aan dit bouwproject is geweldig.

Beste weldoeners, nogmaals heel veel dank voor jullie interesse en hulp. Dankzij jullie is de nieuwe school in aanbouw; Don Bosco basisschool Andaung Chenh. En daar zijn wij erg dankbaar voor.

Beste wensen van pater Visser, medewerkers en leerlingen.
Tineke


Nieuwbouw Andaung Chenh - april 2009

Beste sponsors,

14 mei 2009.
De feestdagen zitter er weer op en alles gaat als vanouds, z’n “gewone” gangetje. Khmer Nieuwjaar is ÚÚn van de belangrijkste jaarlijkse feestdagen in Cambodja. De muis heeft plaats moeten maken voor de koe; vanaf 14 april 2009 is het jaar van de koe ingegaan en het belooft goed te worden...

Na een spetterend Nieuwjaarsfeest (3 april), een groot discofeest met een echte dj, hadden we twee weken vakantie. Het is de warmste periode van het jaar en leerlingen en leerkrachten zijn dan ook echt aan een break toe. We hadden gaarne enkele foto’s toegestuurd maar op de dag van het feest heeft onze camera het jammer genoeg begeven. Maandag 20 april is het tweede semester van start gegaan en iedereen had er weer zin in!

Onze bouwvakkers hebben slechts een week verstek laten gaan. Eind vorige week hebben we afscheid genomen van de eerste groep werklieden, zij waren verantwoordelijk voor de fundering en hun karwei zit erop! Eenieder heeft zijn specialiteit. De metselaars zijn ondertussen aangetreden. Spoedig zal het metselwerk aanvangen. Er zit schot in de bouw.

Wij zijn uitermate dankbaar en blij voor jullie interesse en hulp. Heel veel dank voor jullie bijdrage.

HAPPY KHMER NEW YEAR!

Hartelijke groeten van onze leerlingen, ouders en medewerkers.

Tineke

Bekijk de foto's van april

Bekijk de foto's van maart


Jaaroverzicht 2008

11 maart 2009.
(Bestuur SSCR)
Begin 2008 heeft de stichting 153 kinderen en 4 studenten via de lokale partnerorganisatie Don Bosco Children Fund door 93 "sponsorouders" ondersteund. Gedurende het jaar hebben 42 kinderen hun opleiding voltooid, zijn gaan werken of zijn naar een ander district verhuisd. Er zijn gedurende het jaar 26 nieuwe kinderen en 1 student bijgekomen. Verder zijn er 8 nieuwe sponsorouders bijgekomen en hebben 2 hun ondersteuning beŰindigd. Aan het eind van 2008 had de stichting voor alle 142 ondersteunde jongeren 99 financiŰle "sponsorouders" en beschikt daarnaast over een groep van 100 vaste donateurs.

De stichting heeft in 2008 in samenwerking met de Don Bosco Foundation of Cambodja de nieuwbouw van een basisschool met twaalf klaslokalen en een toiletgroep in Andaung Cheng, Battambang voorbereid. Deze nieuwe school zal plaats bieden aan zeshonderd kinderen en die onder alle weersomstandigheden - dus ook gedurende de zware regen in de natte periode april tot en met september van ieder jaar - zonder problemen kan blijven functioneren. Om dit project mogelijk te maken werd voor de tweede keer een medefinancierings overeenkomst gesloten met Impulsis, een samenwerkingsverband van ICCO, Kerk in Actie en Stichting Edukans.

Grafiek van de jaarlijkse bestedingen aan de doelstelling van de SSCR in € (000).
Rood: effectief. Groen: gepland 2009.

Dankzij sponsoring van bedrijven en particulieren werkt SSCR met bijzonder lage kosten en zijn de kosten voor fondsenwerving minder dan 1%. Van 1996 t/m 2008 is voor € 1.340.000 aan ontwikkelingswerk besteed.

Lees volledige jaarverslag 2008


De bouwwerkzaamheden in Andaung Chenh vorderen gestaag

Door Tineke, onze vertegenwoordiger ter plaatse.

11 maart 2009.
Op 7 februari jl. heeft de eerste betaling plaatsgevonden ($ 39,919.10). Sarika en ik waren angstig dat we met een GROOT geldbedrag over straat moesten... Binnen een minuut was alles geschied via een eenvoudige overschrijving! Gemak dient ook hier de mens.
  Het kabaal van het heiblok is gelukkig achter de rug; 22 februari hebben we de heiploeg uitgezwaaid. De ploegbaas was een deskundige uit Thailand wiens Khmer nihil is. Het is ons nog steeds een raadsel hoe hij met zijn (Cambodjaanse) werkers communiceerde... Belangrijkste; de palen zitten er in!

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de fundering. Putten worden uitgegraven en volgestort met stenen, metalen roosters en cement. Het valt voor de bouwvakkers niet mee om een volle dag in de brandende zon te werken. Het is ontzettend warm en nog dagelijks klimmen de temperaturen. Takken zorgen voor enige verkoeling (zie foto)?
  Wij zijn uitermate dankbaar voor jullie hulp. Maar niet alleen wij zijn opgetogen; dorpsbewoners van Andaung Chenh dorp kunnen hun nieuwsgierigheid vaak niet bedwingen en komen regelmatig hun neus om de hoek steken. Plaatselijk onderwijs (gemeente school) brengt kosten met zich mee en dat kunnen de meeste mensen hier zich gewoonweg niet veroorloven. Onderwijs is geen prioriteit! Overleven! Daar Don Bosco schoolmateriaal, uniform, voedsel (ontbijt, lunch, namiddag snack) en eenvoudige medische zorg verstrekt is scholing toegankelijk. Het nieuwe schoolgebouw, dat tevens meer ruimte biedt, kan daarom niet snel genoeg in gebruik worden genomen, aldus onze buurtjes. En daar zijn wij het helemaal mee eens!
 Eind maart staat het volgende rapport op stapel.
Hartelijke groeten van al onze studenten, ouders en medewerkers.
Tineke

Zie foto's


Andaung Chenh werkzaamheden zijn in volle gang

11 februari 2009.
(Tineke)
De CMAC heeft de klus geklaard; ons gehele terrein is mijn-vrij. In totaal zijn er 8 explosieven gevonden waarvan 2 uitermate gevaarlijk! Deze zijn direct naar het CMAC-centrum vervoerd en tot ontploffing gebracht. Wij hebben, ook namens jullie, onze dank kenbaar gemaakt voor de medewerking en proffesionele werkwijze van alle CMAC medewerkers. De aannemer en zijn werklui zijn dagelijks druk doende met het egaliseren van het bouwterrein. De grote vijver en de bouwput worden momenteel gevuld met grond. Daar er elders op het terrein wederom een vijver wordt gegraven is er voldoende grond aanwezig. Drie vrachtwagens rijden af en aan van 7.15 tot 18.00 uur! Begin februari hopen we de eerste steen te kunnen leggen.

Leuk nieuws; bezoek van 16 Koreaanse artsen en verplegers

Deze vrijwilligers hebben op 13 en 14 januari Battambang aangedaan. Niet alleen voor onze kinderen en studenten maar ook voor mensen in de naastgelegen omgeving. Het nieuws ging als een lopend vuurtje en dorpsbewoners kwamen massaal naar onze Andaung Chenh school. Twee volle dagen hebben er medische onderzoeken plaatsgevonden. Apparatuur en medicijnen waren ruimschoots voorhanden. Een fantastische aangelegenheid!

Zie foto's


Eindelijk begonnen met bouw van de school in Andaung Cheng, Battambang

11 februari 2009.
(Bestuur SSCR)
Na veel vertraging is eindelijk met de (gewijzigde) bouw begonnen. Wij starten nu met 6 klaslokalen, maar bouwen veel sterker zodat het gebouw later met een nieuwe medefinancieringsaanvraag van een tweede en derde bouwlaag van ieder 6 klaslokalen kan worden voorzien. Uiteindelijk zal het gebouw 18 lokalen hebben. Don Bosco geeft de voorkeur aan hoger bouwen zodat meer grond overblijft voor de toekomstige onderwijsgroep voor landbouw.

Hieronder een kort reisverslag van Ron Zuurbier, een van onze donateurs, die net in Cambodja bij Pater Visser van Don Bosco was en het project in Andaung Cheng heeft bezocht.

Het heeft, ondanks de zeer geringe voorbereidingstijd, door de zeer bereidwilllige houding van zowel Pater Visser als van Tineke en d'r team, enorm leuk en goed uitgepakt.
Allereerst ben ik een aantal dagen bij pater Visser geweest en heb daar een indruk gekregen van het goede werk dat daar is en wordt verricht. Het is me daar met name duidelijk geworden welke bijdrage de school in Sihanoukville levert aan de mogelijkheden van de studenten. Studenten die met de brains maar zonder de juiste achtergrond geen of nauwelijks kansen hebben in de Cambodjaanse samenleving. Studenten die nu, super gemotiveerd en leergierig als ze zijn, juist die personen zijn waarvoor de werkgevers daar zelfs al voor het afronden van de studie in de rij staan.

Don Bosco makes a difference

Een aantal dagen later heb ik Tineke vd Beek bezocht in Battambang, een dame die alle steun verdient die ze maar nodig heeft. Werkzaam in een moeilijk gebied, levend als ware ze een non, met haar kleine team leidinggevend aan een "tweetal scholen in opbouw" of in ieder geval scholen die qua bouw en omstandigheden de vergelijking met Sihanoukville (en zeker Nederland) met geen mogelijkheid kunnen doorstaan. Maar wel werkzaam mÚt resultaat, alles in de hand hebbend en strak leidend, alles voor de leerlingen en niets voor het team. Mijn respect heeft c.q. hebben ze en dat van u waarschijnlijk allang.
Over de school gesproken, de aannemer is inmiddels fors aan de slag. En dat gaat uiteraard weer anders dan wij gewend zijn. Er is een kampement opgeslagen op het terrein en er wordt van 's morgens vroeg totdat het donker wordt gewerkt. Met een beetje mazzel is de school dus zo snel klaar als de strakke planning aangaf.
Ter afsluiting: de 15 kilo schriften, pennen, gummen en weet ik veel wat ik allemaal mee had is ter plaatse. Veel leuker nog, deze jongen heeft zichzelf in Battambang een aantal dagen nuttig kunnen maken en dat was precies datgene dat ik hoopte te kunnen doen.

Ron Zuurbier


Nieuwsbrief SSCR december 2008

13 december 2008.
(Bestuur SSCR)
U kunt hier onze jaarlijkse nieuwsbrief lezen waarmee we u op de hoogte willen houden van de goede doelen die in het afgelopen jaar door de SSCR ondersteund zijn. Wilt u ook graag tussentijds op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen binnen de SSCR, stuur dan een e-mail naar info@sscr.nl of kijk deze website www.sscr.nl.

Een jongen die kostbare tijd heeft verloren met arbeid aan de grenspost. Het feit dat hij een leesplankje in zijn handen heeft wijst op de weg van alfabetisering naar lager onderwijs. SSCR sponsort dit literacy project van Don Bosco in Andaung Chenh.
(Foto Don Bosco,Poipet 2007)

In 2008 hebben we met de SSCR weer veel kinderen kunnen helpen om naar school te gaan. In 2008 heeft een grote groep kinderen hun schoolopleiding met succes afgerond, hierdoor is het aantal kinderen dat door de SSCR gesponsord wordt ten opzichte van vorig jaar kleiner geworden. Op dit moment worden 143 kinderen door de SSCR gesponsord door totaal 99 sponsoren.

jaarlijkse nieuwsbrief ╗╗ | kerstbrief Pater Visser Don Bosco Sihanoukville | Don Bosco literacy center in Andaung Chenh


Andaung Chenh - door de hevige regen is het mijnenvrij maken nog steeds niet afgerond

8 november 2008.
(Don Bosco Battambang)
Onderstaand het laatste nieuws over de geplande maar nog steeds niet begonnen nieuwbouw. Door de hevige regen is het mijnenvrij maken nog steeds niet afgerond en zodoende kan nog niet met het bouwen worden begonnen.
Het regenseizoen is officieel ten einde maar we hebben geen enkele invloed op het weer en net als in de rest van de wereld is ook in Cambodja de weersgesteldheid behoorlijk van slag; de afgelopen tijd is er enorm veel neerslag gevallen! Ook de afgelopen dagen hadden we te kampen met grote hoeveelheden regen. Straten staan blank, rijstvelden en land vol water en buiten het stadscentrum is het een grote modderpoel. Dit heeft tot gevolg dat de CMAC helaas niets kan aanvangen. Deskundigen van het CMAC team komen geregeld inspecteren, want ook zij willen de klus zo snel mogelijk klaren. Het is dus wachten op het begin van de droge periode en dan het afmaken van het karwei mijnenvrij maken. Hopelijk slaat het weer spoedig om; every cloud has a silver lining....

Don Bosco medewerkers in Battambang

Er is ook een recente nieuwsbrief van Don Bosco ╗╗

Een foto van het eindejaarsfeest (28 augustus 2008)Mijnenopruiming Andaung Chenh

27 juni 2008.
(Don Bosco Battambang)
De CIMAC, organisatie belast met mijnenproblematiek, is begonnen met het project. Pater Visser stuurde een kort verslag van de werkzaamheden. Lees verder ╗╗


Financieringsoverzicht Andaung Chenh

7 juni 2008.
(Bestuur SSCR)
Het bedrag aan nog benodigde fondsen is sinds april iets afgenomen. Het tekort bedraagt thans € 4450.
Financiering van dit project ╗╗


Mijnenopruiming Andaung Chenh

14 april 2008.
(Don Bosco Battambang)
De CIMAC, organisatie belast met mijnenproblematiek, is reeds sinds lange tijd door ons benaderd maar niet alleen CIMAC ook het dorpshoofd van de Andaung Chenh gemeenschap en de plaatselijke autoriteiten moeten hun goedkeuring verlenen eer het mijnenruimen kan beginnen. Dit is echter geen enkel probleem want iedereen is uitermate blij en dankbaar dat Don Bosco dankzij jullie hulp de school kan herbouwen en uitbreiden. Maar in Cambodja heeft alles zijn tijd nodig.

Bovendien ligt deze maand vrijwel alles plat, het is Khmer Nieuw Jaar; ÚÚn van de belangrijkste jaarlijkse feestdagen in Cambodja. Leerlingen en leerkrachten zijn aan een welverdiende break toe. Maandag 21 april gaan we weer fris van start.


Jaaroverzicht en financieel verslag over 2007

Grafiek van de jaarlijkse bestedingen aan de doelstelling van de SSCR in € (000).
Rood: effectief. Groen: gepland 2008.

19 maart 2008.
Begin 2007 heeft de stichting 156 kinderen en 6 studenten via de lokale partnerorganisatie Don Bosco Children Fund door 102 "sponsorouders" ondersteund. Gedurende het jaar hebben 28 kinderen en 4 studenten hun opleiding voltooid, zijn gaan werken of zijn naar een ander district verhuisd. Er zijn gedurende het jaar 25 nieuwe kinderen en 2 jonge studenten bijgekomen. Verder zijn er 7 nieuwe sponsorouders bijgekomen en hebben 16 hun ondersteuning beŰindigd. Aan het eind van 2007 had de stichting voor alle 157 ondersteunde jongeren 93 financiŰle "sponsorouders". Daarnaast is het bestand van donateurs toegenomen met 5 leden en verminderd met 1 wegens overlijden zodat wij aan het eind van het jaar 117 vaste donateurs hadden naast de 93 sponsorouders.

De stichting heeft in 2007 de nieuwbouw van een basisschool met zes klaslokalen en een toiletgroep kunnen realiseren alsmede de aanleg van een voetbal- en een volleybalveld. Deze nieuwe school biedt plaats voor driehonderd kinderen en dat onder alle weersomstandigheden - dus ook gedurende de zware regen in de natte periode april tot en met september van ieder jaar. Tevens zijn er nu gezonde sanitaire voorzieningen getroffen zodat minder ziektegevallen zullen voorkomen en de jeugd naar hartenlust op de nieuwe sportvelden kan trainen en sporten. Om dit project mogelijk te maken werd voor de negende keer een medefinancierings-overeenkomst gesloten met het NCDO.

Het volledige jaarverslag kunt u downloaden als een pdf-bestand downloaden


Nieuwe school in Onlong Kropae in gebruik genomen


Een uitgebreid beeldverslag vind u in het fotoalbum

14 maart 2008.
De nieuwe school met 6 klaslokalen in Onlong Kropae, met toilet groep en 2 sportvelden, is begin 2008 in gebruik genomen.
De plaats ligt 85 km buiten Sihanoukville in het dorp Onlong Kropae. Hier leven 74 families met 380 personen. De huidige school bestaat uit 2 houten lokalen waarin ca. 200 kinderen onderwijs krijgen van 3 jonge leraren. Het gebouwtje is veel te klein waardoor ook soms in de kleine rieten hut - waarin de drie leraren slapen - onderwijs gegeven moet worden.

Medefinancier voor dit project is het NCDO te Amsterdam dat tot 14.385 euro alle giften zal verdubbelen. Op 26 februari 2007 werd met de bouw begonnen.

De bouw van dit project verliep wat problematisch door de slechte bereikbaarheid van het afgelegen dorp. Zware regen en een haast niet meer bereidbare weg hinderden de aannemer vaak om het dorp met materiaal en bouwvakkers te kunnen bereiken. Maar uiteindelijk was het eind 2007 dan toch zo ver dat de nieuwe school met begin van het schooljaar 2007/2008 in gebruik kon worden genomen. Niet alleen waren de schoolkinderen blij met een droge nieuwe school maar ook de drie leraren zijn zeer enthousiast aan de slag gegaan.


Aanvang van de bouw in 2007

Voor het eerst heeft bij dit project de overheid niet alleen het salaris van de leraren en daarnaast ook de bouwgrond gratis ter beschikking gesteld maar nu heeft het ministerie van onderwijs ook het schoolmeubilair aangeschaft. Eindelijk begint men ook in Cambodja meer en meer bij de overheid te beseffen dat onderwijs een eigen nationale verantwoordelijkheid is! Wij zijn dus zeker op de goede weg met onze bewustmaking door onze projecten. Daardoor hebben wij wat financiŰle ruimte in het budget overgehouden en konden het project nog uitbreiden met een toilet groep en 2 sportvelden: een voet- en een volleybalveld. Deze nagekomen onderdelen zijn nu in februari 2008 gereed gekomen en gelijk door de kinderen dankbaar in gebruik genomen.

Door de moeilijke bereikbaarheid voor de aannemer bij de uitvoering van ons project is het afgelegen dorp ook weer in de aandacht gekomen van de locale overheid en heeft deze inmiddels de toegangsweg naar Onlong Kropae onder handen genomen en dusdanig hersteld dat het dorp nu ook gedurende de regenperiode bereikbaar blijft. Weer een extra stimulans voor de locale gemeenschap. En als klap op de vuurpijl heeft een andere organisatie tot de bouw van een kleine kliniek besloten en een Thaise firma wil nu in dit gebied investeren met de bouw van een suiker fabriek. Er komt dus nu ook meer werkgelegenheid in dit gebied en een centrum voor gezondheidszorg. Al met al een prachtig resultaat voor de gemeenschap! En begonnen met ons kleine scholenproject...een initiatief dat snel heeft geleid tot concrete verbetering van toekomstige leefomstandigheden in het afgelegen gebied.

Met dit succes in het achterhoofd plannen wij dan ook gelijk ons nieuwe project voor 2008: 12 nieuwe klas lokalen op het terrein van het huidige literacy center van Don Bosco in Andaung Chenh, Battambang. Zie verder onder : geplande projecten.


Aan de Donateurs

22 februari 2008.

Bijgaand de wat verlate Nieuwsbrief van het Don Bosco Children Fund of Cambodia ter informatie. Lees verder ╗╗

Intussen zijn ook het voetbal- en een volleybalveld alsmede de toiletgroep voor de door SSCR en NCDO medegefinancierde nieuwe school in Onlong Kropae gereed gekomen en is dit project daarmee afgesloten. Binnenkort komt hiervan een foto impressie op de website.

Voor 2008 heeft de Nederlandse medefinancier "Impulsis" (een samenwerkingsverbond van Kerk in actie, ICCO en Edukans, www.impulsis.nl) zich akkoord verklaard om samen met de donateurs van SSCR een nieuw scholencomplex van 12 leslokalen te gaan financieren op het huidige terrein van een van de twee literacy centers van Don Bosco in Andaung Chenh, Battambang.
  Op dit moment moet eerst nog het tot nu toe ongebruikte terrein mijnenvrij worden gemaakt alvorens men met de bouwvoorbereidingen en de funderingen kan beginnen.
  Het totaalbudget hiervoor is begroot op 56.383 Euro waarvan de helft zou worden gefinancierd door Impulsis indien SSCR zelf de andere helft heeft bijeengebracht. Onze fondsenwervingscampagne is dus op volle toeren voor deze nieuwe doelstelling voor 2008. Mocht u nog willen meedoen en bij dragen aan de realisatie van het Millenniumdoel om alle kinderen tot 2015 deel te laten nemen aan basisonderwijs is hier u kans! U bent van harte uitgenodigd!

Met vriendelijke groeten namens SSCR, Rolf Renzow, secretaris-penningmeester

Financiering van dit project ╗╗


Een nieuwe basisschool met 12 klaslokalen in Andaung Chenh


Ontwerp van de school in Andaung Chenh

22 januari 2008 (eerste plaatsing 22 november 2007).
Voor 2008 hebben wij een aanvraag van de Don Bosco Foundation of Cambodia (DBFC) ontvangen om bij hun huidige literacy center in Andaung Chenh, een arm district van de stad Battambang, een nieuwe basisschool met 12 klaslokalen, een toilettengebouw en een verblijfshuis voor vrijwilligers te bouwen. Een eerste inschatting van de kosten gaat uit van ca. 100.000 US$.

In januari 2008 hebben wij de goedkeuring voor de medefinanciering door Impulsis ontvangen.

Meer informatie over het literacy center in een nieuwsbrief van Don Bosco juli 2007 (in het Engels) ╗╗


SSCR erkend als ANBI

15 januari 2008.
SSCR is door de fiscus per 1 januari 2008 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 8127.14.258 en voldoet aan de nieuwe eisen.
Giften en nalatenschappen blijven voor de schenker fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende voorschriften. Verder ontvangt SSCR deze giften en nalatenschappen belastingvrij.


Ploum Lodder Princen sponsorloop brengt EUR 4975 op

Bestuursleden van SSCR en vertegenwoordigers van Ploum Lodder Princen bij de feestelijke bekendmaking van de opbrengst van de PLP sponsorloop. V.l.n.r. Rolf Renzow (SSCR), Judith Rijlaarsdam (PLP), Christian Messing (SSCR), Theo Ostermann (voorzitter SSCR met oorkonde ter waarde van EUR 4975) en notaris Jolande van Loon (PLP).

19 november 2007.
Op zondag 9 september 2007 heeft een groep medewerkers en gastlopers van Ploum Lodder Princen Advocaten Notarissen deelgenomen aan de Fortis Halve Marathon Rotterdam. Ieder van hen werd zowel door Ploum Lodder Princen, als door eigen sponsors gesponsord voor de door hen afgelegde kilometers.

Op 15 november jl. is tijdens de kantoorborrel onthuld dat met deze sponsorloop in totaal EUR 4.975,- bijeen is gebracht, welk bedrag uiteraard geheel ten goede komt aan SSCR. SSCR zal dit aanwenden voor de realisatie van een basisschool in Andaung Chenh, Battambang (Cambodja) in 2008.

Mede namens SSCR bedankt Ploum Lodder Princen alle deelnemers en sponsors voor hun inzet!

Ploum Lodder Princen, advocaten en notarissen, Blaak 28, Rotterdam.


Bouw basisschool in Onlong Kropae is goed op weg

Pater Visser vraagt om ondersteuning van 40 behoeftige kinderen

23 april 2007.
Vanuit Cambodja heeft Pater Visser ons bericht dat de bouw van de basisschool in Onlong Kropae goed op weg is. De nieuwe school zal voor het begin van het nieuwe schooljaar zeker in gebruik genomen kunnen worden. Het NCDO heeft voor dit project wederom de medefinanciering tot een bedrag van 14.385 Euro voor zijn rekening genomen. Met de inzameling voor de andere 14.385 Euro zijn wij druk bezig en wij zijn ervan overtuigd dat deze binnenkort door diverse donateurs bijeengebracht zullen zijn.

Zoals Pater Visser schrijft heeft de overheid inmiddels naast de toezeggingen voor betaalde leerkrachten en lesboeken zich nu ook bereid verklaard om de weg naar het afgelegen dorp onder handen te nemen, zodat men ook in de regenseizoen het dorp kan bereiken. Dit zal de economische situatie van het hele dorp verbeteren. Wij kunnen met trots wederom vaststellen dat wanneer de Don Bosco Foundation ergens met een andere NGO (in dit geval onze "SSCR") een dorp of regio begint te helpen de plaatselijke overheid ook eindelijk tot actie over gaat en hulp geeft. Een prachtig voorbeeld van samenwerking waar we trots op mogen zijn!

Het Don Bosco Children Fund heeft tevens een inventarisatie over de 74 families in Onlong Kropae gedaan. Zij hebben hierbij vastgesteld dat het dorp 10 weeskinderen heeft die van oudere vrouwen opgevangen worden en verder circa 30 kinderen in uiterst arme gezinnen leven.

Het is daarom dat Pater Visser ons heeft verzocht voor deze groep kinderen en hun families nieuwe sponsorouders in Nederland te willen zoeken. Wij leggen dit verzoek gaarne aan U als donateur en sponsor voor en hopen op voldoende positieve reacties om deze 40 behoeftige kinderen betere levensomstandigheden en een kans op een waardige eigen toekomst te kunnen bieden. Het jaarlijks ondersteuningsbedrag per kind is 165 Euro.

Zoals u weet kunt u dit bedrag desgewenst ook in termijnen (halfjaar/kwartaal of maandelijks) betalen of bij voorbaat door ons laten incasseren.

Rolf Renzow, secretaris-penningmeester SSCR


Bestuurssamenstelling

4 december 2006.
Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

mr. Theo Ostermann, voorzitter
dhr. Rolf Renzow, secretaris-penningmeester
mevr. Kyra van Breukelen, lid
dhr. Christian Messing, lid
mevr. Letitia Klei M.Sc., li
d

*281212