logo SSCR

ING Bank 
IBAN: NL88INGB0004258870
BIC: INGBNL2A

NL | EN

contact NL   contact EN

Mail

Doel & middelen

De toekomst van Cambodja ligt in handen   van   de   kinderen.

U kunt hén helpen   door   SSCR   te begunstigen!

*

A school for a child offers  a future  to Cambodia

Home

   

Doelstelling

De SSCR beoogt sinds haar oprichting met haar steun bij te dragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van de Cambodjaanse bevolking. SSCR probeert een bijdrage te leveren aan de realisering van een van de Millenniumdoelstellingen namelijk dat vanaf 2015 alle kinderen op de wereld toegang zullen hebben tot het volgen van basisonderwijs. De SSCR ondersteunt hiervoor duurzame schoolprojecten in Cambodja.

Werkwijze

In Nederland:

Voorlichting geven over het nut en de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking met Cambodja

Inzamelen van fondsen voor:
- het volgen van onderwijs
- realiseren van schoolprojecten

In Cambodja:

- lokale organisaties ondersteunen en stimuleren om samen met de lokale bevolking duurzame schoolprojecten te realiseren.

De duurzaamheid van de projecten probeert SSCR te bereiken door enerzijds uitsluitend milieutechnisch verantwoorde bouwmaterialen te gebruiken en anderzijds de locale overheid en oudergemeenschap zeer intensief te betrekken bij de planning, de reparatie- of bouwwerkzaamheden en later bij de  dagelijkse leiding en het lesgeven op de school.

De financiële ondersteuning van kansarme kinderen en studenten wordt gedaan in samenwerking met het Don Bosco Children Fund.

De voorbereiding en begeleiding van de nieuwbouw en reparatie van scholen is in handen gelegd van lokale organisaties (NGO's) in Cambodja.

Geschiedenis

In 1994 startte de heer Philipsen met het privé inzamelen van fondsen. Hij is getrouwd met een Cambodjaanse vrouw en heeft de slechte leefomstandigheden ondervonden tijdens een bezoek aan zijn schoonfamilie.

In 1995 werd het eerste project uitgevoerd in het dorp Don Daum in de provincie Kompong Cham. Dit betreft de bouw van de basisschool "Pendrecht", genoemd naar de Rotterdamse woonwijk waar de eerste fondsen werden ingezameld.


Willekeurig gekozen foto van onze projecten | Random photo

ververs pagina om foto te veranderen | renew page to change photo

03.cadfp2